บันทึกประจำวัน

4 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * วันนี้เดินทางกลับราชบุรีมาขึ้นรถที่ บ.ข.ส
กัทรลักษ์ ขึ้นรถ ป.2 ลำบากมากเพราะคนเยอะและแออัดมากเลยทีเดียวถึงหมอชิดก็เย็นเลยนั่งรถทั้งวันและได้นั่งรถตู้กลับราชบุรีต่อ
5 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเล่าสอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และให้เด็กเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * เปิดเพลงให้เด็กเต้นให้เด็กๆ เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
6 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าสอน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเล่นเกมการศึกษา เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
7 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเล่านิทานเรื่องหนูพอใจกับยายจ๋า สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เล่นเครื่องเล่นสนาม และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเล่นมอญซ่อนผ้า เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
8 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ ทักทายกันตอนเช้า ได้ไปร่วมกิจกรรมแข่งขันเก้าอี้ดนตรีในระดับอนุบาลวันเด็กแห่งชาติและไปดูพี่ๆประถมศึกษาแข่งขันกัน และเข้าแถวไปทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * เข้าร่วมกิจกรรมจับสลากของขวัญและเตรียมของกลับบ้าน
9 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * วันนี้ตื่นเช้ามากเลยเพราะจะพาเด็กที่มาเที่ยวไปเที่ยวงานวันเด็กที่โรงเรียนดรุณาฯ
ช่วงบ่าย * เดินทางกลับโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีมาทำแผนการสอนและสื่อต่างๆ
10 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * วันนี้จัดทำแผนการสอนและสื่อต่างๆในการสอนและไปเที่ยวนัดวันอาทิตย์
ช่วงบ่าย * ทำความสะอาดห้องเรียนให้เรียบร้อย
11 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเล่าเรียกชื่อเด็ก สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เล่นเครื่องเล่นสนาม และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเล่นมอญซ่อนผ้า เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
12 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเล่าสอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และให้เด็กเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * เปิดเพลงให้เด็กเต้นให้เด็กๆ เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
13 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าสอน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเล่นเกมการศึกษา เล่นมอญซ่อนผ้า เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
14 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเล่านิทานเรื่องหนูพอใจกับยายจ๋า สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เล่นเครื่องเล่นสนาม และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
15 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ ทักทายกันตอนเช้า ท่องคำคล้องจอง สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และร่วมกันเข้าแถวไปทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเตรียมตัวกลับบ้าน
16 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * วันนี้ไปราชบุรีซื้อของมาทำสื่อต่างๆ
ช่วงบ่าย * ทำแผนการสอนและสื่อการสอนเพื่อเตรียมสอนในวันถัดไป
17 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * จัดทำสื่อการสอนต่อจากเมื่อวาน ทำธุระส่วนตัว ทำงานบ้าน
ช่วงบ่าย * ทำความสะอาดห้องเรียนและจัดบอร์ดหน่วยให้เรียบร้อย
25 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเล่าเรียกชื่อเด็ก สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เล่นเครื่องเล่นสนาม และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ทำผลงานเด็ก ให้เด็กเล่นเกมการศึกษา เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
26 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเรียกชื่อเด็ก สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และให้เด็กเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเล่นเกมการศึกษา เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
27 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าสอน สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเล่นเกมการศึกษาตัดต่อรูปภาพ เล่นมอญซ่อนผ้า เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
28 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเล่านิทานเรื่องแข่งกันตด สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เล่นเครื่องเล่นสนาม และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
29 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ ทักทายกันตอนเช้า ท่องคำคล้องจอง นับ 1 – 10 และท่องสัปดาห์พร้อมกัน สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และร่วมกันเข้าแถวไปทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเล่นเกมการศึกษา แจกการบ้านและเตรียมตัวกลับบ้าน
30 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * ทำแผนการสอนและสื่อต่างๆในการสอน
ช่วงบ่าย * ไปซื้อกับข้าวและทำอาหารกินกับเพื่อนทุกคนในหน่วย
31 ม.ค. 53
ช่วงเช้า * จัดทำแผนการสอนและสื่อการสอนต่อจากเมื่อวาน
ช่วงบ่าย * ทำความสะอาดห้องเรียนและไปวิ่งออกกำลังกายบริเวณสนามฟุตบอล

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ